HÅNDVÆRKERFRADRAG 19

Håndværkerfradraget er blevet gjort permanent.

Du kan fratrække arbejdslønnen men ikke materialer, så det skal tydeligt fremgå af din faktura, hvor stor en andel der er arbejdsløn.
Du kan fratrækker 12000 pr person over 18 med fast bopæl på adressen.
Vær opmærksom på at der er særlige forordninger, hvis man skal dele fradraget med en person fra husstanden der ikke er en samlever eller ægtefælle.

Af mureropgaver vil du bl.a. kunne fratrække arbejdslønnen til reparation og forbedring af skorsten, og isolering af ydervægge og gulv.

LÆS meget mere i folderen fra Byg Garanti HER
-der vil du kunne få svar på det meste, og er der noget du er i tvivl om er du velkommen til at kontakte os.